Kancelársky nábytok Košice - on-line predaj nábytku

055/68 55 761 

Po - Pi : 7.30 - 12.30, 13.00 - 16.00 hod

                                                                         obchod@raffaelis.sk


od r. 1997 sme obslúžili viac než 6000 zákazníkov, referencie
v košíku máte: položiek: 0 v celkovej hodnote: 0,00 € zobraziť obsah košíka
Kontakt RAFFAELIS IDE, s.r.o.

Južná trieda č. 119
040 01 Košice
Slovensko

Kontaktná osoba:
person.gif Ingrid Podsedlá

Otváracia doba:

clock.gif Po-Pia: 8.00 - 12.30 hod., 13.00 - 16.00 hod.

Telefonický kontakt:

phone.gif 055 / 68 55 761
phone.gif 0905 98 00 89

E-mail:
email.gif obchod@raffaelis.sk

 Air_Card_Scheme_Sticker_1.jpg

Nábytok: články a rady

Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej len „VOP“) bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Spotrebiteľa. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Spotrebiteľje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní aplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Firemný spotrebiteľje zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, odstúpenie od zmluvy, ani nemajú automaticky 24 mesačnú záručnú dobu. Vzťah medzi Firemným spotrebiteľom aPredávajúcim sa neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.

Predávajúci:

Obchodné meno: RAFFAELIS IDE s.r.o.

Sídlo podnikania: Južná trieda 119, 040 01 Košice

e-mail:obchod@raffaelis.sk

Tel. číslo: +421 55 6855761 / +421908 980 089

IČO: 36574015

DIČ: 2021753833, IČ DPH : SK 2021753833

zapísaná vOS Košice l., oddiel Sro vl. č. 14325/V

Objednávka, spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len objednávka).

Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim je mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti, termínu dodania tovaru.

Dodacie podmienky

Dodací termín je zvyčajne 3 - 25 prac.dní a potvrdzujeme ho pri objednávke. Dodanie avizujeme na Vami zadanú mailovú adresu, príp. telefonicky, minimálne deň vopred. S tovarom dodávame daňové doklady, faktúra slúži väčšinou aj ako záručný list, návod na použitie. Pri platbe na predfaktúru je dodacia doba rovnaká, ale začína sa počítať od pripísania platby na náš účet, pokiaľ sa nedohodne inak. Dodacia doba uvedená pri jednotlivých produktoch je uvádzaná v pracovných dňoch.


Spôsob dodania, poplatky za dopravu

Dopravu máte u nás v rámci SR vždyZDARMA.

Tovar posielame kuriérom alebo doručíme vlastnou prepravou - za predpokladu vyťaženia auta.

Dopravujemek budovevašej firmy,bez vynášaniado kancelárie.

Menší balík, ktorý vie kuriér alebo náš pracovník odniesť sám v rukách, je však zvyčajne aj vynesený.Pri viackusových alebo objemnejších zásielkách si zákazník zabezpečuje vynesenie sám. Pri dodávke tovaru, kde zákazník požaduje aj vynesenie, resp.montáž, je potrebné podrobnosti dodania dohodnúť pri zadaní objednávky. Poplatok za vynesenie a montáž závisí od viacerých faktorov, naceňujeme podľa konkrétnej objednávky. Pri dovoze našou vlastnou dopravou je termín dodania zákazníkovi oznámený vždy min.deň vopred aj s približným časom dodania. Pri odosielaní kuriérom Vám avizujeme odoslanie tovaru zvyčajne mailom a následne Vás kontaktuje kuriérska spoločnosť sms-kou.

Zrušenie objednávky

Zadanú objednávku je možné zrušiť písomne do 2 prac.dní od jej potvrdenia predávajúcim.

Storno poplatky

Kupujúci sa s predávajúcim potvrdením objednávky dohodli na nasledovných podmienkach súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho :

a.) storno poplatok vo výške 17,- EUR bez DPH :

- kupujúci sa predávajúcemu zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 17,- EUR bez DPH, ak kupujúci tovar neprevezme v definovanom termíne od prepravnej služby. Toto neplatí, ak kupujúci objednávku u predávajúceho zrušil do 2 prac.dní od jej potvrdenia predávajúcim a zásielka bola kupujúcemu odoslaná nedopatrením.

Odoslaním zásielky prepravnou službou vznikajú nám ako predávajúcemu dvojnásobné náklady na dopravu, keďže špedičné spoločnosti nám účtujú aj doručenie neprevzatej zásielky späť na našu adresu, takisto máme zbytočné časové straty pri príprave zásielky, účtovných a prepravných dokladov.

b.) storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru :

- kupujúci sa predávajúcemu zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru v prípade, že tovar bol vyexpedovaný, kupujúci tovar prevzal a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust.§ 52 O.z.uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na ďialku, v prípade, že ide o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nie je možné predať ako nový.

Vrátenie tovaru

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len Spotrebiteľ.

Spotrebiteľ je podľa zákona č.250/2007 o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní aplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Predaj firmám alebo živnostníkom

Firemný spotrebiteľje zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH).Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu, odstúpenie od zmluvy,ani nemajú automaticky 24 mesačnú záručnú dobu. Vzťah medzi Firemným spotrebiteľom aPredávajúcim sa neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.

Informácia pre Spotrebiteľa :

ak Vám tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, máte právo ho podľa zákona 102/2014 Z.z. vrátiť do 14 prac.dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete tovar vrátiť, je potrebné nám to bezodkladne písomne oznámiť. Formulár na odstúpenie od zmluvy je zasielaný objednávateľovi mailom s potvrdením objednávky, ako aj s faktúrou k tovaru.Tovar nesmie byť viditeľne používaný, poškodený, musí byť kompletný, riadne zabalený a zaslaný s kópiou dokladu o kúpe. Zásielky vrátené formou dobierky neakceptujeme. Pri dodržaní uvedených podmienok Vám peniaze vrátime do 14 dní na Vami uvedený účet alebo poštovou poukážkou, podľa toho, akou formou ste nám za tovar zaplatili.Predávajúci je povninný vrátiť všetky platby, ktoré prijal od Spotrebiteľa na základe zmluvy, vrátane nákladov na dopravu. Na druhej strane, Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho ho odovzdať predávajúcemu, na vlastné náklady.

Podľa § 7, ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Spotrebiteľovi právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade, že tovar bol vyrobený podľa priania Spotrebiteľa ( napr.výroba nábytku na mieru a pod. ),tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa, aleboak sa jedná o tovar z kategórie VÝPREDAJ, či bola na tovar poskytnutá zľava.

Upozornenie:

Žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

Záruky, reklamácie

Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote ako je uvedená pri danom type tovaru, minimálne však zákonnú lehotu 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu, nevzťahuje sa na vady spôsobené nesprávnym používaním a prirodzeným opotrebením. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne.Zodpovednosť dodávateľa za vady nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí tovaru zákazníkom vonkajšími vplyvmi, a nespôsobil ich dodávateľ alebo osoby,s ktorých pomocou dodávateľ plnil svoj záväzok.

Miestom uplatnenia reklamácie je prevádzka firmy predávajúceho, čiže Južná trieda 119, Košice.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

Uplatnenie reklamácie nemá vplyv na povinnosť zaplatiť kúpnu cenu v plnej faktúrovanej výške.

Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané v kategórii VÝPREDAJ, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Reklamačný poriadok

Právo kupujúceho na reklamáciu chybného tovaru

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Vedúci predajne alebo poverený pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava časpotrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní.

Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval. Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšejzáručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci v predajni, v ktorej bol tovar kúpený. Pre účely nákupu cez internet sa predajňou rozumie prevádzka firmy RAFFAELIS IDE s.r.o., Južná trieda 119, Košice. Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdenýmzáručným listom.O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovarzakúpený.

Záručná lehota

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde kvýmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívaťa ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovarzaplombovaný.

Predávajúci nezodpovedá za vady, ak :


- spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám,


- spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,


- reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,


- sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.Predávajúci nezodpovedá za vady:


- pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,


- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným

používaním,alebo po uplynutí doby životnosti tovaru

- spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,

- spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravyrovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže spotrebiteľ tovar riadne užívať, má právo na:

– výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má spotrebiteľ právo:

a) na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť)
b) právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi
zaplatenú kúpnu cenu).

Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má spotrebiteľ i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy


Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná

vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri

určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.


Neopodstatnený výjazd k reklamácii

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške

nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a

právo nezameniť ho za iný tovar. Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec,

ktorý reklamáciu vybavoval,príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013Z.z. o ochraneosobných údajov v platnom znení.

Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúcehotretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie

tovaru alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou –podnikateľom, je povinný oznámiť

predávajúcemu svoje obchodné meno, miestopodnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH číslo telefónu

amailovú adresu. V prípade,že kupujúci je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje

obchodnémeno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.

.

Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom vpríslušných právnych predpisoch,

v zmluvách a iných dokumentoch predávajúceho v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté

predávajúcemu na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch aleboelektronickej

komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

.

Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností

vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

.

Kupujúci je povinný uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle

§ 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich

do informačného systému poskytol.

.

Kupujúci vyhlasuje, dal súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013

Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v rozsahu podľa bodu 14.2.,pričom tento súhlas dáva

dobrovoľne a udelený súhlas platí na dobu do jeho písomného odvolania, najdlhšie na obdobie existencie

užívateľského účtu. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti RAFFAELIS IDE,

s.r.o., Južná trieda 119, 040 01 Košice alebo e- mailom na obchod@raffaelis.sk. Kupujúci súhlasí so

spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre

účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu.

.

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj,
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail:ke@soi.sk

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Vzmysle novej právnej úpravy, podľa zákona 391/2015 Z.z., má objednávateľ ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Postup pre takéto konanie je popísaný nižšie:

  1. Spotrebiteľ disponuje právom obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou onápravu (e-mailom naobchod@raffaelis.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, akým bola zo strany predávajúceho vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že predávajúci inak porušil jeho práva. Pokiaľ predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietnutím, alebo na takúto žiadosť nereaguje do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Podľa zákona 391/2015 Z.z. sú subjektami na alternatívne riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) orgány aoprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ je oprávnený podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Tento spôsob riešenia sporov je oprávnený využiť len spotrebiteľ, ktorým sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní aplnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom apredávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Právo na podanie návrhu nemá predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Netýka sa sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, avšak maximálne do výšky 5 EUR vrátaneDPH.

Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, ktoré nie sú výslovne upravené v tomto Reklamačnom poriadku, sa riadia príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv, uzavretých medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

Prevádzkovateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 23.9.2014. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.

2008 © Raffaelis IDE s.r.o. - Kancelársky nábytok Košice

webdesign © bart.sk